Protocollen en Rapporten

Protocollen en Rapporten

Een aantal zaken hebben wij middels protocollen vastgelegd. Hierin wordt precies omschreven hoe te handelen bij een aantal specifieke gebeurtenissen. Denk hierbij aan: meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, kinderziektes, enzovoort. Deze protocollen zijn ter inzage aanwezig op ons kinderdagverblijf.

Voor meer informatie, stuur dan aub een mailtje naar tzemachhasadeh@gmail.com