Protocollen en Rapporten

Protocollen en Rapporten

Een aantal zaken hebben wij middels protocollen vastgelegd. Hierin wordt precies omschreven hoe te handelen bij een aantal specifieke gebeurtenissen. Denk hierbij aan: meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, kinderziektes, enzovoort. Deze protocollen zijn ter inzage aanwezig op ons kinderdagverblijf.

Inspectierapport KDV Tzemach Hasadeh 2018

Inspectierapport BSO Tzemach Hasadeh 2018

Klachten registratieverklaring

Pedagogisch beleidsplan 2017-2018