Welkom!
Gan Tzemach Hasadeh is een kinderdagverblijf voor alle Joodse kinderen vanaf 12 weken tot 4 jaar. Ook hebben wij een BSO voor kinderen van 4-13 jaar.

In een veilige en warme omgeving kan uw kind hier voor het eerst kennis maken met de wereld buiten uw huis. Onder deskundige en liefdevolle begeleiding van onze pedagogisch medewerkers zal uw kind alle zorg krijgen die het nodig heeft.
De tijd die uw kind bij ons doorbrengt, krijgt een bijzonder waardevolle betekenis door de Joodse sfeer die achter de mezoeza volop aanwezig is.

Tzemach Hasadeh betekent “Het gewas van het veld.”

In het Joodse erfdeel van Den Haag wordt een zeer voorname plaats ingenomen door Rabbi Sja’oel Halevi en zijn echtgenote Dina. Van 1748 tot 1785 fungeerde Rabbi Sja’oel als Opperrabbijn van Den Haag. Mede dankzij hem verwierf  Den Haag een belangrijke plaats op het Joodse toneel. Rebbetsin Dina was in haar eigen recht een grote geleerde en genoot respect van veel van haar tijdgenoten. Het echtpaar liet geen nazaat achter. Bij de oprichting van onze stichting in 1997 hebben wij hun nagedachtenis willen eren. In de naam Tzemach Hasadeh zijn de initialen van deze beide erflaters terug te vinden: Hasadeh = Sja’oel en Dina Halevi.

In de naam Tzemach Hasadeh is ook het perspectief van de Stichting weergegeven.

Tzemach Hasadeh betekent “Het gewas van het veld.” De kleine kinderen kunnen vergeleken worden met de jonge sprietjes, even klein en even delicaat. Ze groeien en worden groot. Onze taak is om de kinderen te helpen tot wasdom te komen.

In de twintig jaar sinds onze oprichting heeft de Gan verschillende vormen
en locaties gekend. De reactie van zowel de ouders alsook de kinderen zijn altijd bemoedigend.

Met het openen van het Centrum voor Haagse Jiddiskait, CHAJ, is de kans gegrepen om een volwaardig Joodse kinderdagverblijf in dit Centrum te huisvesten.

Onze doelstelling is:
Het Joodse Onderwijs in Den Haag en omgeving
te versterken.

Onze missie is:
De kinderen hun eerste stappen in de maatschappij te leren maken met een eigen Joodse identiteit.

Kijk rustig rond op onze website om meer te weten te komen.

Registratie nummer Landelijk register KDV: 768459552

Registratienummer Landelijk Register BSO: 175970026