Onze motivatie

Wij zijn ervan overtuigd…
  • Dat thuis de belangrijkste factor is in de ontwikkeling van een kind.
    We zullen altijd streven naar ondersteuning en aanvulling van de familie om een gezonde ontwikkeling van kinderen en ouders te bevorderen. 
  • Dat  liefdevolle omgang, vertrouwen en respect, een kind in staat stelt om liefde, vertrouwen en respect voor anderen te tonen.
    IMG-20170221-WA0038
  • Dat elk kind moet worden begeleid en gestimuleerd om een positief zelfbeeld te hebben. 
  • Dat kinderen een koesterende, veilige en vrolijke omgeving nodig hebben die hun natuurlijke nieuwsgierigheid en verlangen om te leren bevordert. 
  • Dat spelen gelijk aan werken staat voor kinderen. Door pedagogisch verantwoorde spelletjes leren kinderen met hun zintuigen de wereld om hun heen te verkennen. 
  • Dat onze pedagogische medewerkers uitstekende rolmodellen moeten zijn waar de kinderen met respect en plezier naar opkijken.

Bij Gan Tzemach Hasadeh zien we elk kind als een uniek en kostbaar geschenk toevertrouwd aan onze zorg. Deze benadering is leidend voor onze handelswijze. Bij Gan Tzemach Hasadeh wordt de nadruk gelegd op het individuele kind en op het stimuleren van aangeboren nieuwsgierigheid en honger naar kennis. Het werken in kleine groepen zorgt ervoor dat elk kind individuele zorg en aandacht krijgt.