Kalender

In principe is de Gan Tzemach Hasadeh ook gedurende reguliere schoolvakanties open.

Op Jom tov dagen (Joodse feestdagen) is de Gan gesloten.
In totaal komt dit op ca. 2 weken in het jaar.

Mocht dit een probleem opleveren dan kunnen we in overleg eventueel iets regelen.

Aan het begin van ieder schooljaar wordt een overzichtelijk vakantieschema opgesteld.

In 2017 – 2018 zijn dat de volgende dagen:

Rosj Hasjana Donderdag/Vrijdag 21 en 22 September
Soekot Donderdag/Vrijdag 05 en 06 Oktober
Sjmini Atzeret/ Simchat Tora  Donderdag/Vrijdag 12 en 13 Oktober
Nationale feestdagen Maandag/Dinsdag 25 en 26 December en Maandag 01 Januari
Pesach Vrijdag/Vrijdag 30 Maart tot 06 April
Koningsdag Vrijdag 27 April
Nationale Feestdag Donderdag 10 Mei
Sjavoe’ot Zondag/Maandag 20 en 21 Mei
Zomervakantie onder voorbehoud