Kalender

In principe is de Gan Tzemach Hasadeh ook gedurende reguliere schoolvakanties open.

Op Jom Tov dagen (Joodse feestdagen) is de Gan gesloten.
In totaal komt dit op ca. 2 weken in het jaar.

Mocht dit een probleem opleveren dan kunnen we in overleg eventueel iets regelen.

Aan het begin van ieder schooljaar wordt een overzichtelijk vakantieschema opgesteld.

In 2018 – 2019 zijn dat de volgende dagen:

Rosj Hasjana 10 en 22 September
Jom Kipoer 19 September
Soekot 24 en 25 September
Sjmini Atzeret/ Simchat Tora  1 en 2 Oktober
Nationale feestdagen 25 en 26 December en 01 Januari
Pesach 19 tot 26 April
Koningsdag 27 April
Nationale Feestdag Donderdag 10 Mei
Sjavoe’ot 10 Juni
Zomervakantie 5 tot 9 Augustus