Personeel

sk
Sara Katzman-Vorst Directeur

rs
Doeswijk-Sovalsky, Rotem

ms
Schaap-Al Tofni, Mazal

ah
Huybrechts, Aurelia

ns
Sewradj, Niermala

We stellen hoge eisen aan de werkbekwaamheid van de pedagogisch medewerkers. Ons kleine team bestaat uit vaste medewerkers met een diploma dat voldoet aan alle eisen de Wet Kinderopvang. Daarnaast werken wij met stagiaires die de opleiding tot pedagogisch medewerkster aan het volgen zijn en er werken mensen op vrijwillige basis binnen ons dagverblijf. Zowel de stagiaires als de vrijwilligers zijn altijd boventallig, zij worden niet meegerekend in de kind-pedagogisch medewerkster ratio.

CgQW8853795

Wij werken volgens het 4-ogen principe, wat betekent dat er tussen 9.00 uur en 16.30 uur minimaal 2 pedagogisch werkers of 1 pedagogisch werker en
1 stagiaire/vrijwilligster op de groep aanwezig zijn.

Klik hier voor het 4 ogen principe beleid.

Alle pedagogisch medewerkers  en vrijwilligsters hebben een ‘verklaring omtrent gedrag’ (VOG) en een aantal van hen is in het bezit van een geldig diploma ‘EHBO voor Kinderen’.

Persoonlijk en betrokken

De dagelijkse coördinatie van het kinderdagverblijf van uw kind is in handen van Sara Katzman.
Zij is uw voornaamste aanspreekpunt en draagt zorg voor de coördinerende- en regeltaken van het kinderdagverblijf. De pedagogisch medewerkers van elke groep zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van de kinderen.

De pedagogisch medewerkers en coördinator zorgen voor een goede dagelijkse overdracht, zodat u altijd weet hoe het met uw kind is gegaan en wat hij /zij heeft gedaan. Periodiek vindt er een evaluatie plaats.

De coördinator spreekt regelmatig met de pedagogisch medewerkers over pedagogisch advies, trainingen, communicatieadvies, facilitaire zaken en leuke ontwikkelingsgerichte activiteiten en/of workshops voor de kinderen.