Bestuur

Gan Tzemach Hasadeh wordt beheerd door ‘Stichting Tzemach Hasadeh’.

De stichting heeft ten doel:
Het doen verzorgen van Joods en algemeen onderwijs op basis van de joodse traditie, in de ruimste zin van het woord.
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden nr. 41160467.

De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit:
Voorzitter: Rabbijn Shmuel Katzman
Secretaris: de Heer Gijs Comijs
Penningmeester 1: Mevrouw Sasha Goldstein-Sabbah
Penningmeester 2: de Heer Niels van Eybergen
Lid: Mevrouw Ruthy Cohen-Snuijf

Het bestuur vergaderd minstens twee keer per jaar.
Jaarlijks stelt het bestuur een begroting, een balans en een staat van baten en lasten op. Op verzoek zijn genoemde documenten in te zien.