Inschrijvingen

Gan Tzemach Hasadeh geeft een lage uur prijs (€8,17 voor KDV en €7,02 voor BSO) )vergeleken met de gemiddelde prijs van een kinderdagverblijf in Den Haag. Er wordt uitgegaan van twee werkende ouders en dus recht op teruggaaf van de belasting.

Hoeveel kinderopvangvergoeding  u van de belastingdienst kunt krijgen, hangt af van uw (gezamenlijk) inkomen, hoeveel uren u per week werkt en hoeveel van uw kinderen naar de kinderopvang gaan.

Hoe lager het inkomen, hoe hoger de bijdrage van de overheid.

Klik hier voor een tabel hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt ontvangen.

Daarnaast heeft Tzemach Hasadeh een relatief simpel rekenmodel, met een vast tarief voor hele dagen en een vast tarief voor halve dagen.

Mocht de financiële last te zwaar zijn, geeft u dit a.u.b. aan zodat we kunnen kijken of we gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen .

Plaatsingsbeleid

  • Nadat wij uw inschrijving hebben ontvangen en bevestigd per e-mail, zorgen wij zo snel mogelijk voor plaatsing van uw kind. Voordat uw kind komt wennen vindt er een gesprek plaatst met de coördinator, Mora Sara. Tijdens dit gesprek ontvangen ouders/verzorgers (wederom) informatie over de gang van zaken in kinderdagverblijf Tzemach Hasadeh. Eventuele vragen worden beantwoord, u wordt rondgeleid en we maken afspraken over de wenperiode.