Contact Oudercommisie

Oudercommisie

Volgens de Wet Kinderopvang (IKK) is iedere kinderopvang en BSO, dus ook de Gan, verplicht een oudercommissie te hebben. De leden van deze commissie zijn ouders van kinderen die de kinderopvang bezoeken en worden voor een periode van twee jaar benoemd. Als ouder kunt u bij de oudercommissie uw vragen, opmerkingen en ideeën met betrekking tot de kinderopvang kwijt. Ook kunt u als ouder, wanneer er in de oudercommissie vacatures ontstaan, zelf actief deelnemen aan de oudercommissie.

De oudercommissie heeft als doel

  • De belangen van de kinderen en de ouder zo goed mogelijk te behartigen
  • Ouders inspraak te geven over de gang van zaken en de beleidsontwikkeling binnen de Gan
  • Te adviseren over de kwaliteit van de Gan

De oudercommissie vormt dus in feite een schakel tussen de Gan en de ouders. Daarnaast helpt de oudercommissie bij het organiseren van festiviteiten in en om het kinderdagverblijf.

De oudercommissie werkt volgens het ‘Reglement voor de oudercommissie van de Gan naar het model van BOinK en de MOgroep’ en het ‘Huishoudelijk Reglement’. In het eerste document is onder andere vast gelegd wat de taken en functies van de OC zijn. In het tweede wat bijvoorbeeld de taken zijn van de leden van de oudercommissie, hoe vaak de oudercommissie vergadert en over hoe ouders worden geïnformeerd.

De oudercommissie bestaat uit de leden:

Mw. Ruthy Cohen-Snuijf Secretaris
Mw. Eshter de Bruin voorzitter

De Heer Ron Pat El lid

mevrouw Rhode Juliana-Calandria Lid (BSO-Moeder)

Indien u vragen of opmerkingen heeft of zelf deel wil nemen aan deze commissie dan kunt u contact opnemen met ons.