Veiligheid, gezondheid en welzijn

De zorg voor het individuele kind, veiligheid, gezondheid en ontwikkelings- en leermogelijkheden zijn centrale onderwerpen in het kinderdagverblijf.

Uiteraard voldoen we aan alle wettelijke voorschriften zoals gesteld door de GGD, de brandweer, de Wet Kinderopvang en het handhavingsbeleid van de gemeente Den Haag.

IMG-20170224-WA0020

Kinderen en persoonlijke hygiëne

Luiers worden door het kinderdagverblijf verzorgd. Het is handig om een extra verschoning (kleding) in een tasje mee te geven evenals bijvoorbeeld een knuffel of speen waar het kind erg aan gehecht is.

We verzoeken u om de spullen die u meegeeft te voorzien van de naam van uw kind. Ieder kind heeft een eigen plek voor zijn/haar persoonlijke spulletjes.

Gedurende de dag worden de kinderen regelmatig verschoond, in ieder geval op de vaste tijden zoals deze beschreven staan in onze dag routine. Elk kind dat gebruik maakt van een bedje heeft een eigen deken/slaapzak en onderlaken van de Gan. Een keer per week wordt het bedje verschoond.
Bij het verschonen van de kinderen wordt er alles gedaan om besmetting of vervuiling te voorkomen.
De kinderen moeten voor en na het eten en na de toiletgang hun handen wassen.

Wanneer u aangeeft dat uw kind er aan toe is om zindelijk te worden, beginnen we met de zindelijkheidstraining. De kinderen kunnen dan regelmatig naar het speciaal voor hen beschikbare kindertoilet. Dit gebeurt in goed overleg met u.

Bij ziekte

We houden de gezondheid van alle kinderen goed in de gaten. Als een kind ziek is en/of koorts heeft, kan een kind niet naar ons worden gebracht. Wij achten ons op zo’n moment niet voldoende in staat om een ziek kind de gewenste zorg en aandacht te geven. In specifieke situaties (bijvoorbeeld astma of gedurende een antibioticakuur) wordt hierover apart overleg  gepleegd en moeten ouders hiervoor een formulier tekenen.

Als kinderen ziek worden tijdens hun verblijf bij Gan Tzemach Hasadeh, nemen wij altijd contact op met u als ouder. We overleggen dan samen hoe verder te handelen. Belangrijk aandachtspunt bij zieke kinderen is het eventuele besmettingsgevaar voor de andere kinderen en de pedagogisch medewerkers.

Wat betreft Corona, zie pagina protocollen en rapporten.

Click hier om de protocollen en rapporten te bekijken.