MOSJE

Stichting MOSJE

De jeugd heeft de toekomst en kennis is macht. Het vergaren van kennis en hierover in discussie gaan, kan bogen op een rijke traditie in het Jodendom.

Binnen Joodse gemeenten wordt hieraan veel aandacht besteed. Enkele onderwijsprojecten die worden aangeboden zijn o.a.: joodse les op zondagochtend voor joodse kinderen van 4-12 jaar, cursussen Jodendom voor volwassenen, Joodse kinderdagopvang, bar mitzwa educaties voor jongens van 12-13 jaar, het gezamenlijk vieren van de Joodse feestdagen, zomerkamp, kinderkamp, etc.

De financiële positie van de Joodse gemeenten in Nederland is als gevolg van de uitdunning in de Tweede Wereldoorlog en de emigratie van gemeenteleden na de oorlog, erg klein van omvang, te klein om zelfstandig financieel gezond te blijven. De Joodse educatie staat hierdoor onder druk. De stichting heeft tot doel bestaande projecten financieel te steunen, als ook het projectenaanbod uit te breiden.

U kunt ons werks teunen door een gift over te maken op bankrekeningnummer: NL42 SNSB 0705 5063 98 t.a.v. Stichting MOSJE, te Den Haag.

Beleidsplan-Stichting-MOSJE

Overige informatie:

Kamer van Koophandel nummer: 61926639

RSIN nummer: 85455206