Taal

Taal is een belangrijk middel om de wereld te begrijpen. Een kind vraagt en krijgt in taal uitleg en hulp. De pedagogisch medewerkster speelt hierin een actieve rol door veel naar het kind te luisteren en met het kind te praten. Dit gebeurt zoveel mogelijk in correct Nederlands, zodat de kinderen dit overnemen. Ook wordt er zoveel mogelijk op de taaluitingen van het kind gereageerd. Daarbij wordt maximaal aangesloten bij de belevingswereld en persoonlijke emoties van het kind. Voor de kinderen die thuis alleen een andere taal spreken, zal in het begin die taal gebruikt worden om het kind het Nederlands te kunnen bijbrengen.  

Omdat Tzemach Hasadeh een Joodse kinderdagopvang is, worden ook Hebreeuwse woorden gebruikt, bij de brachot, dawwenen en liedjes, zodat de kinderen tevens vertrouwd raken met de Hebreeuwse taal en letters.

Zingen (zowel in het Nederlands als in het Hebreeuws) met de kinderen is bijvoorbeeld een belangrijke activiteit om de taalontwikkeling te stimuleren. Ditzelfde geldt voor spelletjes met klank en geluid en het voorlezen van verhaaltjes.