Activiteiten

Elke week is er een thema dat behandeld wordt. Zowel in de kring als tijdens het knutselen, spelen en zingen wordt hier aandacht aan besteed. Voorbeelden van thema’s zijn: Joodse feestdagen, de seisoenen, sjabbat, Joodse normen en waarden, Israël, de natuur, het lichaam, verkeersveiligheid etc.

IMG-20170303-WA0023

Het is voor de kinderen geen verplichting om mee te doen met de activiteiten.
We stimuleren dit echter wel, zeker voor de kinderen vanaf de leeftijd van 2,5  jaar. Uiteraard starten we hier geleidelijk mee en de participatie die we daarbij van het kind verlangen is o.a. afhankelijk van het concentratievermogen van het kind.
Voor jongere kinderen geldt vaak dat zij sneller wisselen en iets anders kunnen gaan doen. Oudere kinderen worden gestimuleerd om de werk af te maken en mee te helpen met opruimen.  

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen specifieke aandacht krijgen van de pedagogisch medewerkers. Wij hebben speciaal materiaal om individueel met de kinderen te werken aan hun kennis en ontwikkeling.

Om alle activiteiten hier te beschrijven is teveel van het goede; enkele algemene activiteiten zijn: buiten spelen (zand, fietsen), wandelen, poppenhoek, leeshoek, koekjes/challot bakken, knutselen, dansen, spelen met duplo of timmermateriaal, spelletjes doen, bouwhoek, zingen…

Sjabbat feestje

Bijzonder noemenswaardig is het wekelijkse ‘sjabbat feestje’. Met challot bakken en het naspelen van de voorbereiding en de viering van sjabbat, krijgen de kinderen op een leuke manier het gevoel voor onze traditie.  Alle chagiem krijgen op dezelfde manier de aandacht.

Ook gaan de oudere kinderen naar het Mr. L.E. Visserhuis ter gelegenheid van de Joodse feestdagen, om daar te zingen, dansen en knutselwerkjes uit te delen. Vervoer wordt met auto’s van personeel geregeld.

Speciale activiteiten en feesten

Verjaardagen van de kinderen worden samen gevierd. Er worden liedjes gezongen en spelletjes gedaan. Vaak ontvangen alle kinderen een kleine traktatie (het is volledig aan de ouders/verzorgers of zij hun kind een traktatie laten uitreiken). Indien de traktatie uit iets te eten bestaat, mag dit alleen Kosjere producten bevatten, aangeleverd volgens de geldende afspraken (gesloten verpakking). Graag hierover contact op nemen met Mora Sara.