Ouders als Partners

Wij stimuleren betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij het kinderdagverblijf.

Dit komt zowel bij het dagelijkse contact als ook bij bijzondere activiteiten (bijvoorbeeld uitstapjes, ouderbijeenkomsten en oudercommissie) tot uiting.

Wij hechten belang aan het dagelijkse korte praatje bij het brengen en halen van de kinderen.  

IMG-20170214-WA0028

Schriftjes

Voor de jongere kindjes wordt een schriftje bijgehouden dat door de Gan wordt verzorgd. Dagelijks wordt er in geschreven hoe het met uw kind gaat, vorderingen, anekdotes en bezigheden worden genoemd.
Ook vermelden wij in het schriftje wat uw kind heeft gegeten en gedronken en andere bijzonderheden. Als ouder krijgt u daardoor een goed overzicht hoe de dag van uw kind bij het kinderdagverblijf Gan Tzemach Hasadeh is verlopen.

Aan het einde van de opvangtijd heeft u zo een leuk overzicht van de periode bij ons kinderdagverblijf.

Commisies

De leiding wordt ondersteund door een aantal commissies; zoals de oudercommissie en de klachtencommissie.

Verantwoordelijkheden van de commissies:

OudercommissieDe oudercommissie behartigt de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang. Hun belangrijkste verantwoordelijkheid is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang.
Ook helpen zij met het organiseren van feestjes en speciale activiteiten.

KlachtencommissieOp- en aanmerkingen over de dagelijkse gang van zaken kunnen ten alle tijden met de pedagogisch medewerker besproken worden. Vanuit hun beroepshouding zal het niet als persoonlijke kritiek opgevat worden. Er bestaat ook de mogelijkheid om onze eigen klachtencommissie in te schakelen door de klachtenprocedure te volgen.

 

N.B Als ouder heeft u het recht  om de landelijke klachtencommissie in te schakelen. Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie.

Indien u hier meer over wilt weten kunt u de informatie opvragen per e-mail via tzemach@chajdenhaag.nl

Protocollen

Een aantal zaken hebben wij middels protocollen vastgelegd. Hierin wordt precies omschreven hoe te handelen bij een aantal specifieke gebeurtenissen. Denk hierbij aan: meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, kinderziektes, enzovoort. Deze protocollen zijn ter inzage aanwezig op ons kinderdagverblijf. Op verzoek kunnen we de protocollen in digitale vorm aan ouders mailen.