Dagindeling

Onze dagindeling kent op vaste tijden een aantal vaste onderdelen. Op vaste tijden wordt er warm en brood  gegeten, gedronken en fruit gegeten. De concrete invulling van een dag is afhankelijk van de leeftijd en de specifieke behoeften van het kind. Door deze repeterende, gestructureerde dagindeling weten de kinderen wat ze kunnen verwachten. Dit geeft een vertrouwd gevoel.

Baby’s worden, in nauwe afstemming met de ouders, verzorgd wanneer zij daar behoefte aan hebben. Ze krijgen eten en drinken wanneer ze honger hebben en gaan slapen wanneer ze moe zijn.
De rest van de tijd kunnen ze spelen in de box of de babyhoek, of lekker zitten bij een pedagogisch medewerkster.

Peuters eten en drinken wel op vaste momenten. Ze slapen naar eigen behoefte en/of wens van de ouders. De overige bezigheden worden aangepast aan de leeftijd en behoeften van het kind.
De kinderen kunnen kiezen uit gevarieerd speelgoed en uiteenlopende bezigheden.

In grote lijnen hanteren wij onderstaande dagindeling voor de peuters (2-4 jaar):

07:30-09:00 uur Kinderen worden gebracht, kort praten met de ouders, afscheid nemen van de ouders. Het ‘zwaaien’ uit het raam vervult voor sommige kinderen een vertrouwd onderdeel van het afscheid nemen.
09:00-9:30 uur Vrij spelen (kinderen mogen zelf iets kiezen om mee te spelen), een activiteit samen met de pedagogisch medewerkers, individueel iets doen met een pedagogisch medewerkster of spelen met de andere kinderen.
09:30-10:00 uur In de kring wordt gedawwend (het ochtendgebed) en wat over het thema verteld.
10:00-10:30 uur Gezamenlijk drinken en fruit eten aan tafel. Daarna liedjes zingen of verhaaltje voorlezen.
10:30-11:30 uur Toiletronde en tijd om te verschonen. Buiten spelen, vrij spelen of een activiteit.
11:30-12:00 uur Gezamenlijk warme en broodmaaltijd eten aan tafel.
12:00-14:00 uur Rustpauze. Voor de andere kinderen: buiten spelen, vrij spelen of een activiteit. Individueel of in een klein groepje.
14:00-14:30 uur Gezamenlijk drinken en eten aan tafel.
14:30-15:15 uur Knutselen en spelletjes.
15:15-16:30 uur Toiletronde en tijd voor verschoning. Iets eten, buiten spelen, vrij spelen of een activiteit. Individueel of in een klein groepje.
16:30- 18:00 uur Ouders kunnen de kinderen weer ophalen.

Dit is een globale dagindeling. Per dag wordt opnieuw bekeken wat er zal worden gedaan met de kinderen. Er wordt rekening gehouden met de groepssamenstelling, het weer (is het erg warm, dan krijgen de kinderen meer drinken tussendoor) en de feestdagen die in aantocht zijn.

Wij houden daarbij aan het einde van de dag bewust rustige activiteiten, in verband met vermoeidheid van de kinderen. Bijvoorbeeld: het voorlezen van een boekje, het rustig aan tafel kleuren, of het kind alleen laten spelen.

Halen en brengen

Om rust in de groep te bewaren, hebben wij breng- en haaltijden vastgesteld:

Brengen: tussen 07:30 uur en 09:00 uur.
Halen: tussen 15:00-15:15 of 16:30 – 18:00 uur.

Bij het dagelijks brengen van de kinderen proberen we zoveel mogelijk volgens een vast ritueel het afscheid van de ouder te laten verlopen.

Centraal telefoonnummer

De gan heeft een eigen telefoon met WhatsApp.
Dit betekent dat alle vragen en berichten over het brengen, ophalen enz. via dit telefoonnummer moeten gaan. De Pedagogisch werkers gebruiken hun privételefoon niet tijdens de werkuren!

Centraal e-mailadres

De gan heeft een  eigen e-mailadres.
Eventuele vragen dienen te worden verzonden naar het volgende adres:
tzemach@chajdenhaag.nl